PC4B

OPIS PROIZVODA

Modularni Pumptrack PC4B dugačak je 96 metara. Kreiran je od ubrzavajućih uzvisina i zavoja sa različitim kutovima. Raspored modula omogućuje postizanje dovoljne brzine za prevladavanje zavoja. Staza je namijenjena početnicima kao i naprednim vozačima, a pomaže poboljšanju motoričke koordinacije. Sastoji se od pet zavoja različitih nagiba i dužina te pet dužih ili kraćih traka sa uzvisinama za postizanje brzine. Osim 17 zaobljenih uzvisina ovaj model ima i dvije ravne uzvisine. Pumptrack je potrebno postaviti na ravnu asfaltnu podlogu, betonsku podlogu ili prethodno pripremljenu popločanu podlogu. Pumptrack je namijenjen vozačima bicikala, rola, romobila ili skateboarda.