PC4A

OPIS PROIZVODA

Pumptrack PC4A namijenjen je početnicima kao i naprednim vozačima. Njegov oblik omogućuje postizanje velike brzine koja je potrebna za savladavanje zavoja. Sastoji se od pet zavoja različitih nagiba i dužina te pet dužih ili kraćih traka sa uzvisinama za postizanje brzine. Osim 16 zaobljenih uzvisina ovaj model ima i dvije ravne uzvisine. Pumptrack je potrebno postaviti na ravnu asfaltnu podlogu, betonsku podlogu ili prethodno pripremljenu popločanu podlogu. Pumptrack je namijenjen vozačima bicikala, rola, romobila ili skateboarda.