SJENICE

OPIS PROIZVODA

Vrsta drveta listača
Hrast.

Broj slojeva drveta
L3.

Dimenzije
VIše raspoloživih dimenzija.

Razred kakvoće drveta
Razred kakvoće A (0 prema EN 13017-1). Drvo ravnih vlakana, bez sabijenih godova i srčike, ujednačene boje, dopušteni sporadični čepovi od prirodnih grana, bez bjeljike, u cjelini uravnotežena struktura i kvaliteta drveta.

Tehnički razred drveta (SWP) u skladu s EN 13986 i vlažnost drveta prilikom isporuke:
SWP 2. Za vanjsku primjenu na vlažnom području; vlažnost 10% ± 2%.

Lijepljenje drveta
Drva listača lijepe se termoplastičnim sustavom ljepila na bazi (PVAC).
Lijepljenje razred AW 100 (prema ON B 3008).
Sve se lijepi bez formaldehida!


Bojanje drveta
1. Aquavita bezbojna impregnacija za zaštitu od plavljenja, truljenja i insekata - AQUAVITA IMPREGNANTE EKSTRA
2. Aquavita temeljni premaz
3. Aquavita završni pokrivni premaz

Podrijetlo drveta
Sve drvne sirovine potječu iz hrvatskih šuma, pravno nespornih izvora i šuma kojima se trajno gospodari.

Krov
Tondach - Biber crijep.

Namjena
Igrališta, parkovi, ugostiteljski objekti, odmarališta...