OGRADE

OGRADA HRAST

Hrast masiv; rezane letvice, nosivi lamelirani stupovi. Dimenzija stupova 12x12cm. Visina letvica; duža 105cm, kraća 88cm. Sa svim pripadajućim brojem letvica + 1 stup + zaštitne kapice crvene boje za vrhove letvica, stupova i vijke. Stupovi dodatno zaštićeni čeličnim nosačem koji odvaja stup od direktnog doticaja sa podlogom. Proizvod FSC 100%.