Društvene igre na antitraumatskoj podlozi

ČOVJEČE NE LJUTI SE

Dimenzija: 5500x5500mm
Kvadratura: 30,25m2
Elementi: ukupno 121 kom;
- 9xEPDM žuta kocka
- 9xEPDM plava kocka
- 9xEPDM zelena kocka
- 9xEPDM crvena kocka
- 37xSBR crna kocka
- 48xEPDM siva kocka

Raspoložive debljine:
a) 25mm, težina seta 680,00 kg
b) 35mm, težina seta 788,00 kg, certificirana visina pada 1,1m
c) 45mm, težina seta 999,00 kg, certificirana visina pada 1,5m

Društvena igra ČOVJEČE NE LJUTI SE mora biti za podlogu (beton, asvalt) fiksirana ljepilom.
Uz nadoplatu i prema zahtjevu kupca za debljine 35mm i 45mm moguće je bušenje ploča za fiksiranje plastičnih konektora.
Također je uz nadoplatu moguće isporučiti figure (4x4 boje) sa uključenim kockama (4 komada).
Za debljinu 45mm moguće je dodatno kupiti rubnjake sa kosinom.

ŠAH

Dimenzija: 4000x4000mm
Kvadratura: 16,00m2
Elementi: ukupno 64 kom;
- 32xEPDM siva kocka
- 32xSBR crna kocka

Raspoložive debljine:
a) 25mm, težina seta 348,00 kg
b) 35mm, težina seta 404,00 kg, certificirana visina pada 1,1m
c) 45mm, težina seta 516,00 kg, certificirana visina pada 1,5m

Društvena igra ŠAH mora biti za podlogu (beton, asvalt) fiksirana ljepilom.
Uz nadoplatu i prema zahtjevu kupca za debljine 35mm i 45mm moguće je bušenje ploča za fiksiranje plastičnih konektora.
Također je uz nadoplatu moguće isporučiti figure.
Za debljinu 45mm moguće je dodatno kupiti rubnjake sa kosinom.

TWISTER

Dimenzija: 2000x3000mm
Kvadratura: 6,00m2
Elementi: ukupno 24 kom;
- 6xSBR crna sa EPDM žutim krugom
- 6xSBR crna sa EPDM crvenim krugom
- 6xSBR crna sa EPDM plavim krugom
- 6xSBR crna sa EPDM zelenim krugom

Raspoložive debljine:
a) 25mm, težina seta 135,00 kg
b) 35mm, težina seta 156,00 kg, certificirana visina pada 1,1m
c) 45mm, težina seta 198,00 kg, certificirana visina pada 1,5m

Društvena igra TWISTER mora biti za podlogu (beton, asvalt) fiksirana ljepilom.
Uz nadoplatu i prema zahtjevu kupca za debljine 35mm i 45mm moguće je bušenje ploča za fiksiranje plastičnih konektora.
Za debljinu 45mm moguće je dodatno kupiti rubnjake sa kosinom.